Kilometers maken richting de volgende bar! Kris heeft dorst, veel dorst.